CTY TNHH SX - TM - DV CÔNG NGHỆ

Bảng giá

BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM NGUYỄN KHA

Lưu ý: nếu lấy VAT thì thêm 10%

STT 
TÊN SẢN PHẨM
QUY CÁCH
ĐƠN VỊ TÍNH
ĐƠN GIÁ (vnđ)
GIẤY PHOTO, GIẤY IN LIÊN TỤC
1
Giấy bãi bằng vàng
1ram/xấp
ram
43,000
2
Giấy bãi bằng trắng
1ram/xấp
ram
43,000
3
Giấy Excell A4 70
1ram/xấp
ram
47,000
4
Giấy Excell A5 70
1ram/xấp
ram
24,500
5
Giấy Excell A4 80
1ram/xấp
ram
54,000
6
Giấy Excell A5 80
1ram/xấp
ram
28,500
7
Giấy Accura 70 A4
5ram/thùng
ram
54,000
8
Giấy A+ Plus 70 A4
5ram/thùng
ram
54,500
9
Giấy Idea 70 A4
5ram/thùng
ram
58,000
10
Giấy IK Plus 70 A4
5ram/thùng
ram
58,500
11
Giấy Supreme 70 A4
5ram/thùng
ram
59,500
12
Giấy Supreme 70 A3
5ram/thùng
ram
122,000
13
Giấy Paper one 70 A4
5ram/thùng
ram
61,000
14
Giấy Paper one 80 A4
5ram/thùng
ram
70,500
15
Giấy Paper one 70 A3
5ram/thùng
ram
127,000
16
Giấy Paper one 80 A3
5ram/thùng
ram
142,000
17
Giấy Double A 70 A4
5ram/thùng
ram
59,000
18
Giấy Double A 80 A4
5ram/thùng
ram
78,000
19
Giấy Double A 70 A3
5ram/thùng
ram
120,000
20
Giấy fort màu 70 A4
 
ram
65,000
21
Giấy fort màu 80 A4
 
ram
75,000
22
Giấy fort ĐL 100 A4
 
ram
90,000
23
Giấy fort ĐL 120 A4
 
ram
104,000
24
Giấy in liên tục 1 liên (210x279)
Liên sơn
thùng
174,000
25
Giấy in liên tục 2-5 liên (210x279)
Liên sơn
thùng
312,000
26
Giấy liên tục 1 liên (240x279)
Liên sơn
thùng
214,000
27
Giấy in liên tục 2-5 liên (240x279)
Liên sơn
thùng
352,000
GIẤY BÌA, DECAL, GIẤY FAX, GIẤY THAN, BÌA KIẾNG
28
Giấy bìa thái A4
100 tờ/xấp
xấp
34,000
29
Giấy bìa thái A3
100 tờ/xấp
xấp
68,000
30
Giấy bìa thái A3 lớn
100 tờ/xấp
xấp
90,000
31
Giấy bìa thơm A4 dày
100 tờ/xấp
xấp
65,000
32
Giấy bìa thơm A4 mỏng
250 tờ/xấp
xấp
65,000
33
Giấy decal A4 vàng
100 tờ/xấp
xấp
68,000
34
Giấy decal A4 xanh
100 tờ/xấp
xấp
65,000
35
Giấy decal A4 da bò
100 tờ/xấp
xấp
75,000
36
Giấy ảnh glossy decal A4
100 tờ/xấp
xấp
70,000
37
Giấy ảnh glossy 135 1 mặt A4
100 tờ/xấp
xấp
85,000
38
Giấy ảnh glossy 180 1 mặt A4
50 tờ/xấp
xấp
60,000
39
Giấy ảnh glossy 230 1 mặt A4
50 tờ/xấp
xấp
65,000
40
Giấy ảnh glossy 200 2 mặt A4
50 tờ/xấp
xấp
85,000
41
Giấy ảnh glossy 210 1 mặt A4
50 tờ/xấp
xấp
62,500
42
Giấy ảnh glossy 230 2 mặt A4
50 tờ/xấp
xấp
90,000
43
Giấy ảnh glossy 230 1 mặt A3
50 tờ/xấp
xấp
135,000
44
Giấy ảnh glossy 230 1 mặt A3
20 tờ/xấp
xấp
65,000
45
Giấy thuốc 140 2 mặt (in màu)
100 tờ/xấp
xấp
80,000
46
Giấy thuốc 128 1 mặt (in màu)
100 tờ/xấp
xấp
95,000
47
Giấy tomy các số
10 tờ/xấp
xấp
8,000
48
Giấy fax Sakura
thùng
cuộn
17,000
49
Giấy than 2 mặt
100 tờ/xấp
xấp
26,800
50
Giấy than Kokusai
100 tờ/xấp
xấp
53,500
51
Giấy than Gstar
100 tờ/xấp
xấp
54,500
52
Giấy than Horse
100 tờ/xấp
xấp
90,000
53
Giấy bấm giá trắng
10 cuộn/cây
cuộn
3,000
54
Giấy bìa kiếng A4 12ĐB
100 tờ/xấp
xấp
55,000
55
Giấy bìa kiếng A4 15ĐB
100 tờ/xấp
xấp
65,000
56
Giấy bìa kiếng A3 15ĐB
100 tờ/xấp
xấp
129,000
BÚT BI, BÚT LÔNG KIM CÁC LOẠI
57
Bút bi TL08
20 cây/hộp
cây
2,200
58
Bút bi TL034
20 cây/hộp
cây
2,200
59
Bút bi TL027
20 cây/hộp
cây
2,600
60
Bút bi TL031
20 cây/hộp
cây
5,800
61
Bút bi TL036
10 cây/hộp
cây
7,000
62
Bút bi Platinum BP18
20 cây/hộp
cây
3,000
63
Bút bi Platinum BP14
30 cây/hộp
cây
2,500
64
Bút bi Lancer
50 cây/hộp
cây
3,500
65
Bút cắm bàn TL PH02
2 cây/bộ
bộ
12,000
66
Bút cắm bàn BN SP01
2 cây/bộ
bộ
12,000
67
Bút gel B01 B-Master
12 cây/hộp
cây
4,500
68
Bút gel B03 Hi-Master
12 cây/hộp
cây
6,500
69
Bút gel 04 - Dream me
20 cây/hộp
cây
5,000
70
Bút gel 09 - Mastership
12 cây/hộp
cây
7,500
71
Bút gel 015
12 cây/hộp
cây
5,000
72
Bút gel 016
12 cây/hộp
cây
4,500
73
Bút gel MINI 0.5
12 cây/hộp
cây
3,000
74
Bút nước Uniball UB150
12 cây/hộp
cây
12,000
75
Bút Zebra F301
12 cây/hộp
cây
21,000
76
Ruột bút zebra F301
12 cây/hộp
cây
10,000
77
Bút ký rất êm UNI SXN217 (chính hãng)
12 cây/hộp
cây
51,000
78
Bút nước Uniball UB150 (chính hãng)
12 cây/hộp
cây
29,000
79
Bút lông bi RB03 Inova
12 cây/hộp
cây
13,500
80
Bút bi TL 058 Bizner
hộp
cây
48,000
81
Ruột bút bi Bizner
hộp
cây
8,000
DẠ QUANG, BÚT LÔNG BẢNG, BÚT LÔNG DẦU
82
Bút dạ quang TL HL03
5 cây/hộp
cây
6,000
83
Bút dạ quang TL HL06
10 cây/hộp
cây
7,000
84
Bút dạ quang TL HL07
10 cây/hộp
cây
7,000
85
Bút dạ quang Lancer
12 cây/hộp
cây
7,000
86
Bút lông bảng WB 02
20 cây/hộp
cây
4,500
87
Bút lông bảng WB 03
12 cây/hộp
cây
6,500
88
Bút lông dầu PM09
12 cây/hộp
cây
8,000
89
Bút lông dầu PM04(ghi đĩa)
12 cây/hộp
cây
8,000
90
Bút lông dầu Pilot sọc
12 cây/hộp
cây
5,000
91
Bút lông dầu Zebra
10 cây/hộp
cây
4,000
 
 
Bút chì gỗ Lancer 2B -> 6B
12 cây/hộp
cây
4,000
 
Bút chì vàng Gstar
12 cây/hộp
cây
2,500
 
Bút chì bấm UNI 208 zin
12 cây/hộp
cây
35,000
 

Lưu ý:

* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
* Giá có thể thay đổi theo thị trường