CTY TNHH SX - TM - DV CÔNG NGHỆ

Hướng dẫn thanh toán

 

Hình thức thanh toán

- Thanh toán trực tiếp

-  Chuyển khoản

- Thanh toán qua ATM, Ngân hàng, Bưu điện

- Internet banking

 

a/ Thanh toán trước: "Đối với khách hàng ở các Tỉnh"/ Khách hàng thanh toán online:

 -> Khách hàng gọi điện đặt hàng hoặc đặt hàng trên Website.

 -> Chúng tôi : kiểm tra và xác minh đơn hàng.

 -> Khách hàng: "chuyển khoản TRƯỚC qua ATM/ Ngân hàng/ Bưu điện/ Interner Banking".

 -> Chúng tôi sẽ kiểm tra tài khoản và tiến hành gửi hàng.

 -> Quý khách sẽ nhận hàng.

 

b/ Thanh toán sau: "Đối với khách hàng ở TP. HCM"/ Khách hàng thanh toán trực tiếp:

  -> Khách hàng gọi điện đặt hàng hoặc đặt hàng trên Website.

  -> Chúng tôi : kiểm tra và xác minh đơn hàng.

 -> Chúng tôi: kiểm tra tài khoản và giao hàng tận nhà.

-> Quý khách sẽ nhận hàng và thanh toán đơn hàng.